آیین نامه ها و بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه

سازمان برنامه و بودجه به منظور ایجاد توازن و هماهنگی در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور، همواره در تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط، بهره‌گیری از تخصص و تجربه کارشناسان خود را به کار می‌گیرد. این آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها براساس قوانین و مقررات مربوطه و با توجه به نیازهای روزافزون اداره‌ها و سازمان‌های مختلف، تدوین و ابلاغ می‌شوند.
ما در اینجا تلاش می‌کنیم که بهترین و جدیدترین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوطه را به اطلاع شما عزیزان برسانیم، تا در انجام امور خود، از این اسناد بهره‌مند شوید.
شما می‌توانید با مراجعه به صفحه‌های مربوطه، جزئیات بیشتری را در مورد هر آیین‌نامه و بخشنامه مطالعه کرده و در صورت نیاز، فایل PDF آن را دانلود نمایید.

نشریه ۱۰۱

مشخصات فنی عمومی راه

نشریه ۵۵

مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی

نشریه ۳۲۷

دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه