گام مهم به سوی رفاه، استاندار و مدیرکل راه و شهرسازی استان با حضور در اراک، از پروژه مسکن ملی ۳۸۴ واحدی بازدید کردند.

در یک رویداد بارز و پراهمیت، استاندار محترم و مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان در تاریخ هجدهم اسفند ماه سال ۱۴۰۲ با حضور در پروژه ۳۸۴ واحدی مسکن ملی، با محوریت تحویل دو بلوک تا پایان سال جاری از این پروژه بازدید به عمل آوردند. این بازدید، نشانگر پیشرفت و تکمیل موفقیت‌آمیز این پروژه مسکونی بزرگ و مهم در این منطقه است.
بلوک‌های مورد تحویل، نمادی از تلاش‌های پیوسته در جهت توسعه و بهبود شرایط مسکن محسوب می‌شوند. با افتتاح این بلوک‌ها، خانوار های جدید به خانه خود خوش آمدن گفته و زندگی جدیدی را در این مجتمع مسکونی زیبا آغاز خواهند کرد.
این پروژه با توجه به تعداد واحدها و امکانات متنوع در دسته‌بندی مسکونی، می‌تواند به نیازهای مختلف جامعه پاسخ دهد.
بازدید از پروژه مسکن ملی ۳۸۴ واحدی اراک نشان داد که تلاش‌ها و همکاری‌های فراوان میان مسئولین محلی، شرکت مجری و اهالی منطقه، منجر به اجرای موفقیت‌آمیز این پروژه شده است. تحویل دو بلوک از این پروژه نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه در راستای توسعه مسکن و بهبود زندگی اجتماعی شهروندان استان می‌باشد.
با حضور افتخارآمیز استاندار و مدیرکل راه و شهرسازی استان ، امیدواریم که این پروژه برای ساکنان آن، به عنوان یک نماد از توسعه و آینده روشن، سرچشمه خوشبختی و آرامش باشد.