دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه

عنوان: دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه

ناشر: معاونت بنرامه ریزی و نظرات راهبردی ریئس جمهور

آخرین ویرایش: ۱۳۸۵

فرمت فایل: PDF

تعداد صفحات: ۱۸۹

دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه نشریه ۳۲۷

 اجازه دهید نشریه ۳۲۷ “دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه” را به شما معرفی کنم. این نشریه که به وسیله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تدوین شده است، یکی از منابع حیاتی در زمینه پروژه‌های مهندسی عمران است. با بیش از ۱۹۶ صفحه و ۱۷ فصل مختلف، شامل مواردی از جمله انبار کردن مواد ساختمانی در کارگاه تا کنترل کیفیت بتن تازه و سخت شده، این نشریه یک منبع جامع و کامل برای کارشناسان عمران و سازندگان است.

با احترام،
آسمانه سازان نارنجستان

فهرست مطالب

 • فصل اول: انبارکردن مواد در کارگاه
 • فصل دوم: توزین و پیمانه کردن اجزای مخلوط
 • فصل سوم: اختلاط بتن
 • فصل چهارم: بررسی وضعیت و اندازه‌گیری مواد
 • فصل پنجم: انتقال بتن
 • فصل ششم: کنترل و آماده‌سازی قبل از بتن‌ریزی
 • فصل هفتم: بتن‌ریزی و فرآیند آن
 • فصل هشتم: متراکم‌سازی بتن
 • فصل نهم: پرداخت سطح بتن
 • فصل دهم: درز انقباض (جمع‌شدگی)
 • فصل یازدهم: درز ساخت (اجرایی)
 • فصل دوازدهم: عمل‌آوری بتن
 • فصل سیزدهم: بتن‌ریزی در شرایط هوای سرد و گرم
 • فصل چهاردهم: قالب‌بندی
 • فصل پانزدهم: میلگردگذاری
 • فصل شانزدهم: کنترل کیفیت بتن تازه و سخت شده

لینک دانلود: