دپارتمان طراحی و مهندسی

امید شمس

مدیر فنی / مهندس معمار
کارشناس ارشد معماری
بیش از ۱۴ سال سابقه طراحی

دپارتمان طراحی و مهندسی

در آسمانه سازان نارنجستان، بخش طراحی و مهندسی از کانون‌های تخصصی در فرآیند ایده‌پردازی، طراحی و اجرای پروژه‌های ساختمانی است. این بخش بر پایۀ رویکردهایی نوآورانه، پایدار و دانش فنی به‌روز پروژه‌های شرکت را از آغاز تا انجام همراهی می‌کند. این همراهی، از نیازسنجی پروژه، ایده‌پردازی دربارۀ ویژگی‌های فنی و کارکردی و زیبایی‌شناختی آغاز می‌شود و به‌موازات تحلیل‌های اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی و زیست‌محیطی، ایده‌های نخستین را عرضه می‌کند. سپس با تکیه توان طراحی معماری، تسلط بر نرم‌افزارهای تخصصی و فناوری‌های دیجیتال، ایدۀ نخستین را طی چندین مرحله به تفصیل می‌برد. در همۀ مراحل، طرح در مشورت مستمر با همکاران فنی، اعم از مهندسان سازه، تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی و بهداشتی و سیویل تکمیل می‌شود و درنهایت در قالب مدارک فنی عرضه می‌شود.

بخش طراحی و مهندسی، علاوه بر تخصص فنی، در فرایند طراحی بر حل مسئله تمرکز دارد و فرایند چاره‌جویی برای مسائل را با مشارکت گروهی همۀ اعضای اثرگذار در طرح، شامل کارفرما و مجری و مهندسان و کارشناسان بازاریابی و فروش، به انجام می‌رساند. بخش طراحی و مهندسی از ارکان شرکت ما در تضمین کیفیت پروژه‌ها و تحقق اهداف کلان شرکت است.

خدمات دپارتمان طراحی و مهندسی

"ما در این دپارتمان چه کارهایی انجام میدهیم؟"

ایده‌پردازی، تحقیق و توسعه

در بخش طراحی و مهندسی، هر فعالیت طراحی و محاسبه از ایده‌پردازی‌های آزادانۀ مقدماتی دربارۀ مسائل، و سپس تحقیق دربارۀ آنها و به‌ تفصیل بردن آنها آغاز می‌شود. این خدمات از ارکان فعالیت‌های بخش طراحی و مهندسی است و پایۀ هر گونه نوآوری فناورانه، هنری و ایجاد کیفیت‌های جدید در پروژه‌های ساختمانی ماست. اساس این خدمات در توانایی کار گروهی، مشارکت گروه‌های مختلف در فرایند‌های خلق ایده‌ها و نیز رجوع به واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و بومی است.

طراحی معماری

ایده‌های مقدماتی پس پدید آمدن در سلسله‌ای از فرایندهای طراحی و فنی ـ مهندسی پخته می‌شوند و بسط و تفصیل می‌یابند. در شرکت نارنجستان، این خدمات معمولاً با طراحی‌‌های معماری آغاز می‌شود و در همراهی و با مشارکت گروه‌های فنی ـ مهندسی دیگرِ شرکت (سازه و تأسیسات) به پیش می‌رود. گروه معماری، با تکیه بر ذوق و دانش تخصصی و توانایی‌های فنی ـ دیجیتالی خود به ایده‌های اولیه‌ فرم‌هایی منسجم و پرداخته می‌بخشد و با تکیه بر دانش‌ فنی و مهندسی امکان تحقق ایده‌های فرم‌یافتۀ خود را محقق می‌کند. فرایندهای طراحی در مسیری شفاف پیش می‌رود و مشتریان و کارفرمایان می‌توانند همواره در جریان ایده‌ها، پیشرفت و کیفیت کارها باشند و در فرایند حل مسائل مشارکت کنند.

طراحی سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی

هر پروژۀ ساختمانی موفق مجموعه‌ای از محاسبات و طراحی‌های سازه‌ای و تأسیساتی مفصل در پس خود دارد. گروه کارآزموده و خبرۀ سازه و تأسیسات شرکت نارنجستان می‌کوشد تا طراحی‌های خود را سازگار با طرح معماری و در نهایت بهینگی فنی، اجرایی و اقتصادی تهیه کند تا امکان ساخت سریع، کم‌هزینه و باکیفیت پروژه‌ها بیشتر فراهم شود. این خدمات شامل طراحی اقسام سازه‌ٰها و تأسیسات ساختمانی و صنعتی، انجام محاسبات و کنترل آنها، و در نهایت، تهیۀ مدارک تفصیلی فنی این طرح‌هاست. همچنین، کنترل مجدد محاسبات و بهینه‌ کردن طرح‌های سازه‌ای و تأسیساتی در شمار خدمات شرکت ماست.

مشاورۀ طراحی و فنی

هر پروژۀ ساختمانی را می‌تواند از جنبه‌هایی بهتر کرد و کیفیت فنی، هنری، و کارکردی آن را ارتقا داد. فارغ از اینکه پروژۀ ساختمانی با مشارکت شرکت نارنجستان ایده‌پردازی، طراحی و ساخته شده باشد، بخش طراحی و مهندسی این شرکت می‌تواند خدماتی گسترده در ارتقای پروژه‌های ساختمانی انجام دهد. این خدمات شامل مشاوره در مراحل آغازین پروژه‌ها و ایده‌پردازی دربارۀ آنها، بسط و گسترش تحقیق‌ها، بازطراحی جزئی یا کلی معماری پروژه‌ها، بازطراحی و بازمحاسبۀ سازه و تأسیسات پروژه‌ها است. بخش فنی و مهندسی شرکت بر پایۀ تجربه و توان فنی، دانش تخصصی و نیز بهره‌مندی از فناوری‌های به‌روز می‌تواند طیفی گسترده از خدمات مشاوره دربارۀ پروژهای ساختمانی عرضه کند. مشاوران فنی ما از افراد متخصص و باتجربه تشکیل شده است که با توانایی در زمینه‌های مختلف مهندسی، به مشتریان در راستای بهینه‌سازی و ارتقاء پروژه‌های خود کمک می‌کنند.

اعضای دپارتمان طراحی و مهندسی

الهه کاظمی

طراح معمار

الهه کاظمی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری از دانشگاه تهران با ۱۰ سال سابقه سابقه فنی و اجرایی 

مهتاب آقامیری

طراح معمار

مهتاب آقامیری، فارغ التحصیل کارشناسی رشته مهندسی معماری از دانشگاه شمال با ۵ سال سابقه فنی و اجرایی