• چارت سازمانی
  • اعضای هیئت مدیره
  • کارکنان

اجرا

دانیال حاجیان

HSE مسئول

مرتضی مرادمنش

Accordion item title

Accordion content goes here!

مسئول اجرا

علی کیهانمهر

مسئول ماشین آلات

احمد عرب

دفتر فنی

حمید کیانمهر

اجرا

دانیال حاجیان

HSE مسئول

مرتضی مرادمنش

Accordion item title

Accordion content goes here!