مشخصات فنی عمومی راه

عنوان: مشخصات فنی عمومی راه

ناشر: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریئس جمهور

آخرین ویرایش: ۱۳۹۲

فرمت فایل: PDF

تعدا صفحات: ۸۴۴

مشخصات فنی عمومی راه نشریه ۱۰۱

در پی گسترش و توسعه پروژه‌های عمرانی کشور و با توجه به ارتفاع اهمیت تأسیس، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری بهینه طرح‌های عمرانی، این نشریه را به عنوان یک راهنمای کامل و جامع با رویکرد کاهش هزینه، بهبود زمانبندی و ارتقاء کیفیت به وجود آمده است. این نشریه با تأکید بر استفاده از ضوابط، معیارها و استانداردهای ملی، به عنوان یک منبع اطلاعاتی اساسی و قابل اعتماد در نظام جدید فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور شناخته شده است.

تأسیس نشریه با عنوان “مشخصات فنی عمومی راه” به هدف ایجاد هماهنگی و یکنواختی در طرح و اجرای پروژه‌های راهسازی کشور، همچنین رعایت اصول، روش‌ها و فنون اجرایی، متناسب با امکانات موجود و سازگار با شرایط و مقتضیات اقلیمی کشور، در سال ۱۳۶۴ توسط وزارت برنامه و بودجه وقت ابلاغ شد.

مشخصات فنی عمومی راه نشریه ۱۰۱ ، به لحاظ استفاده گسترده از ژئوسنتتیک‌ها در کارهای راه‌سازی، در فصل بیست و دوم به‌روزرسانی شده است. در این سند، ضوابط فنی اجرایی برای بهره‌گیری بهینه از این مصالح ارائه شده و جزئیات تکمیلی جهت بهبود اطمینان از کیفیت و اثربخشی اجراها درج شده است.

مشخصات فنی عمومی راه نشریه ۱۰۱ به عنوان یک راهنمای جامع، پاسخگوی نیازهای پروژه‌های عمرانی مختلف می‌باشد و تلاش دارد تا با ارتقاء استانداردها و افزودن اطلاعات جدید، به عنوان منبع اصلی در زمینه‌های مهندسی و ساخت اعتبار و شناخته‌شدگی بیشتری پیدا کند. این متن برخاسته از تلاش‌های مداوم برای به‌روزرسانی و بهبود مستمر نشریه ۱۰۱ می‌باشد.

فایل pdf مربوطه به مشخصات فنی عمومی راه نشریه ۱۰۱ را میتوانید از طریق بخش مربوطه دانلود نمایید.

فهرست مطالب

 • فصل اول: تعریف ها
 • فصل دوم: عملیات خاکی
 • فصل سوم: پی کنی ابنیه فنی
 • فصل چهارم: بتن و بتن مسلح
 • فصل پنجم: کارهای بنایی
 • فصل ششم: شمع کوبی و شمع ریزی و سپرکوبی
 • فصل هفتم: ضوابظ قالب بندی، لوله ها و مجراهای مدفون در بتن و درزهای اجرایی
 • فصل هشتم: کنترل فرسایش خاک
 • فصل نهم: قنات ها
 • فصل دهم: کارهای فلزی – جان پناه – فایقبندی و اندود
 • فصل یازدهم: زهکشی و تخلیه آبها
 • فصل دوازدهم: قشر زیراساس
 • فصل سیزدهم: اساس
 • فصل چهاردهم: قیر در راه سازی
 • فصل پانزدهم: اندود نفوزی (پریم کت)
 • فصل شانزدهم: اندود سطحی (تک کت)
 • فصل هفدهم: آسفالت های حفاظتی
 • فصل هجدهم: آسفالت سرد
 • فصل نزدهم: آسفالت ماکادم نفوذی
 • فصل بیستم: آسفالت گرم و بتن آسفالتی
 • فصل بیست و یکم: رویه های شنی و شانه رویه های آسفالتی و بتنی
 • فصل بیست و دوم: ژئوستیک در راه سازی
 • فصل بیست و سوم: تونبل
 • فصل بیست و چهارم: دستورالعمل های ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارهای راه سازی
 • فصل بیست و پنجم: استارندارد های مشخصات آزمایش ها

لینک دانلود: