مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی

مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی

نشریه ۵۵ با موضوع “مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی”، به عنوان یکی از مهمترین منابع در زمینه مقررات فنی و استانداردهای مرتبط با کارهای ساختمانی در ایران، نقش بسیار حیاتی ایفا می‌کند. این نشریه با تأکید بر استفاده از معیارها، ضوابط و استانداردهای فنی در تمامی مراحل پروژه‌های ساختمانی از طراحی تا بهره‌برداری، بر روی اهمیت کاهش هزینه، بهبود زمانبندی و ارتقاء کیفیت کارهای ساختمانی تأکید دارد.

این نشریه که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر می‌شود، به عنوان یک منبع قانونی و رسمی برای معیارها و مشخصات فنی در کشور شناخته می‌شود. مشخصات و ضوابط موجود در این نشریه به عنوان راهنمایی کامل برای تمامی امور فنی و اجرایی پروژه‌های ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نشریه ۵۵ به خودی خود یک سند کامل و جامع محسوب می‌شود که اجراکنندگان موظف به رعایت مفاد و ضوابط آن در تمام مراحل اجرایی پروژه‌های ساختمانی خود هستند. این نشریه به‌صورت دوره‌ای بازنگری و به‌روزرسانی می‌شود تا با تکنولوژی‌ها و فرآیندهای جدید همگام شود و بهترین معیارها و رویکردهای فنی را در اختیار عموم قرار دهد.

استفاده از نشریه ۵۵ به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در دستورالعمل‌های اجرایی کارهای ساختمانی، رعایت اصول، روش‌ها و فنون اجرایی متناسب با شرایط و مقتضیات اقلیمی کشور مورد تأکید قرار می‌گیرد. همچنین، هدف از انتشار نشریه ۵۵، ارائه راهنمایی کامل و کاربردی در زمینه مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی و ارتقاء سطح کیفیت و کارایی در صنعت ساخت و ساز است.

در این نشریه، تمامی موارد و مشخصات مرتبط با ساختمان‌ها، از جمله استانداردها، ضوابط ایمنی، نحوه اجرا، استفاده از مصالح، تجهیزات و تکنولوژی‌های مورد استفاده در کارهای ساختمانی به‌صورت جامع و دقیق بررسی و شرح داده می‌شود.

آخرین ویرایش نشریه ۵۵ را می‌توانید از وب سایت آسمانه سازان نارنجستان دریافت نمایید. این نشریه مطابق با اطلاعات و معیارهای به‌روز شده و با اهمیت فنی بالقوه مورد توجه قرار گرفته است و تضمین می‌شود که همواره بهترین راهنمایی‌ها و معیارهای فنی را برای پروژه‌های ساختمانی در اختیار داشته باشید.

فهرست مطالب مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی

 • فصل اول: کلیات
 • فصل دوم: مصالح ساختمانی
 • فصل سوم: عملیات خاک
 • فصل چهارم: شفته
 • فصل پنجم: بتن و بتن آرمه
 • فصل ششم: قالب بندی، لوله ها و مجاری مدفون در بتون
 • فصل هفتم: کارهای فنری
 • فصل هشتم: عایقکاری
 • فصل نهم: ملاتها
 • فصل دهم: عملیات بنایی
 • فصل یازدهم: نماسازی
 • فصل دوازدهم: اندودکاری
 • فصل سیزدهم: بندکشی
 • فصل چهاردهم: پوشش سقفهای شیبدار
 • فصل پانزدهم: کارهای چوبی
 • فصل شانزدهم: کاشیکاری و سرامیک
 • فصل هفدهم: پوششهای کف، پله ها
 • فصل هجدهم: پوششهای کاذب و جداکننده
 • فصل نوزدهم: شیشه و نصب آن
 • فصل بیستم: رنگ آمیزی
 • فصل بیستم و یکم: درزهای ساختمانی
 • فصل بیست و دوم: چاه ها
 • فصل بیست و سوم: محوطه سازی
 • فصل بیست و چهارم: تخریب، تعمیر و بازسازی
 • فصل بیست و پنجم: کارهای متفرقه
 • فصل بیست و ششم: دستورالعمل های حفاظتی و ایمنی کارگاه های ساختمانی

لینک دانلود مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه ۵۵