آغاز همکاری استراتژیک؛ آسمانه سازان نارنجستان و شرکت چینی در جاده بهبود صنعت ساخت و ساز ایران

در روز ۶ اسفند، مدیر عامل آسمانه سازان نارنجستان و مشاور عالی هیئت مدیره ، در یک جلسه ساختارمند با نمایندگان شرکت چینی، به مذاکرات و تبادل نظر درباره پروژه انبوه سازی در یکی از شهرهای ساحلی ایران پرداختند. این جلسه به توافقات گسترده‌ای منجر شد که شامل جزئیات دقیق در زمینه‌های فنی، مالی، و زمان‌بندی پروژه بود.

در چارچوب توافقات به انجام رسیده، نقاط حیاتی مانند تخصیص منابع انسانی و مالی، بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین در فرایند ساخت، بهینه‌سازی هزینه و زمان، و توجه به کیفیت و ایمنی در طول اجرا به دقت مورد بحث قرار گرفت. همچنین، آسمانه سازان نارنجستان و شرکت چینی اقدام به تدوین یک برنامه کاری جامع برای اجرای پروژه کردند که شامل گام‌های مرحله به مرحله اجرا و نظارت دقیق بر تحقق اهداف پروژه است.

در راستای توسعه صنعت ساخت و ساز ایران، شرکت چینی از دانش فنی و تجارت نارنجستان در زمینه انبوه سازی و به ویژه انطباق با ضوابط عمرانی کشور، بهره‌مندی لازم را برای بهبود پروژه‌های انبوه سازی در ایران در نظر گرفته است. این تعامل مثبت نشان از ارتقاء کیفیت فنی و اجرایی پروژه‌ها و احترام به استانداردهای معتبر عمرانی کشور می‌باشد.

پیش نویس سند همکاری نیز به توافق اولیه رسید و این گام مهم نشان از تصمیم‌های قاطعانه برای تعهد به همکاری در زمینه اجرای پروژه‌های بزرگ و انبوه است، که منجر به یک همکاری پایدار و مؤثر خواهد شد.

این توافقات نشان دهنده تلاش مشترک دو طرف برای ارائه بهترین راهکارها و رویکردها در جهت اجرای موفقیت‌آمیز پروژه بوده است.

امیدواریم که این همکاری میان آسمانه سازان نارنجستان و شرکت چینی به نتایج مثبت و مفیدی در راستای اجرای پروژه انبوه سازی بینجامد. این پروژه نه تنها به عنوان یک فرصت تجاری، بلکه به عنوان یک گام مهم در جهت توسعه عمرانی و صنعت ساختمانی کشورهای مشارکت‌کننده مطرح است.