چشم انداز آسمانه سازان نارنجستان

ما بر پایه ارزش‌های سرآمد در صنعت ساختمان و انبوه سازی ایستاده و تلاش می‌کنیم تا یکی از مجموعه‌های برتر در ایجاد ارزش در این صنعت و بخش‌های وابسته باشیم.

 ما در این چشم انداز، به دنبال:

۱. پویایی و نوآوری در مدیریت و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و احداث:
با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز و روش‌های نوین، ما به سازمانی پویا تبدیل می‌شویم که همواره در صدر توسعه و پیشرفت قرار دارد.

۲. مشارکت فعّال در توسعه ملی و ایجاد ثمربخشی اجتماعی:
برنامه‌ها و پروژه‌های ما به سمت ارتقاء اقتصاد و توسعه کشور هدایت می‌شوند، و این ارتقاء به نفع جامعه و ملت می‌باشد.

۳. تحقق رضایت مشتریان و شرکا:
با ارائه خدمات با کیفیت و پروژه‌های متنوع، هدف ما جلب رضایت مشتریان و شرکا است تا به عنوان یک همراه قابل اعتماد شناخته شویم.

۴. رسیدن به رضایت اعضا و کارکنان:
به عنوان یک تیم متحد و انگیزه‌بخش، سعی داریم که برای اعضا و کارکنانمان یک محیط کاری پویا و توسعه‌بخش ایجاد کنیم تا همه با افتخار در جهت مقاصد شرکت پیش بروند.

ما در آسمانه سازان نارنجستان به دنبال ارتقاء استانداردهای صنعتی و ارائه بهترین خدمات به جامعه می‌باشیم.