دوره آموزشی HSE در پروژه ۱۵۶۰ واحدی اراک

آغاز دوره آموزشی HSE در پروژه ۱۵۶۰ واحدی اراک؛ تعهد به ایمنی و بهداشت کارگاه در راستای تأمین ایمنی و بهداشت در محیط کار، پروژه بزرگ ۱۵۶۰ واحدی در اراک با استقبال از تدابیر ایمنی بیشتر، به برگزاری کلاس آموزشی HSE (Health, Safety, and Environment) پرداخته است. این کلاس‌ها با هدف ارتقاء سطح ایمنی کارگاه […]