پروژه جدید آسمانه سازان نارنجستان

آغاز همکاری استراتژیک؛ آسمانه سازان نارنجستان و شرکت چینی در جاده بهبود صنعت ساخت و ساز ایران در روز ۶ اسفند، مدیر عامل آسمانه سازان نارنجستان و مشاور عالی هیئت مدیره ، در یک جلسه ساختارمند با نمایندگان شرکت چینی، به مذاکرات و تبادل نظر درباره پروژه انبوه سازی در یکی از شهرهای ساحلی ایران […]